číslo domu:   heslo:    

 

Prihlásením sa k privátnej časti INFODOMU získate prehľad o tvorbe a čerpaní fondu opráv a údržby, o výške nedoplatkov za jednotlivé byty v dome, o znení zmlúv viazaných k domu, ako aj zápisy z domových schôdzí a ďalšie užitočné dokumetny a informácie.


Prihlasovacie údaje získajú iba zástupcovia vlastníkov jednotlivých domov osobne proti podpisu na adrese:

Službyt, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473
090501  Senica
Tel.: 034/651 31 81
Fax: 034/651 28 92
e-mail: sluzbyt@cofely-sluzbyt.sk

 

Stránkove hodiny:
pondelok:         7.00 – 11.30 12.30 – 15.30
streda:              7.00 – 11.30 12.30 – 17.00
piatok:              7.00 – 11.30 12.30 – 14.00

 
Copyright © 2010 Službyt, spol. s r.o. - All rights reserved